Logo Gmina Aleksandrów

Metryczka FB

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (dalej „RODO”) informuję, w jaki sposób przetwarzane będą Państwa dane osobowe udostępnione w trakcie korzystania z profilu Gminy Aleksandrów w serwisie społecznościowym Facebook (dalej „fanpage”).

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage'a jest Gmina Aleksandrów z siedzibą w Aleksandrowie nr 39B, 26-337 Aleksandrów reprezentowana przez Wójta Gminy Aleksandrów. Może się Pan/Pani z nim kontaktować drogą  elektroniczną na adres e-mail ug@gmina-aleksandrow.pl, telefonicznie pod numerem 44 7560027 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Paulinę Lesiecką-Koralewską, z którym można się skontaktować pod adresem: iod@lesny.com.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage’a pod nazwą Gmina Aleksandrow k/Opoczna na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook, służącego informowaniu o aktywności Gminy Aleksandrów, promowaniu Gminy i różnych wydarzeń oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości). Działanie fanpage'a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka. Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook. Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest  prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f. RODO) lub udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 5. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
 1. dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 2. opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage'u,
 3. wysłały wiadomość.
 1. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:
 1. podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook,
 2. dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
 3. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek);
 4. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage - użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
 5. treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger;
 6. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka stosownie    do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a.
 1. Odbiorcy danych:
  1. w zakresie fanpage'a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage'a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
  2. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
 • podmiotom, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 1. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów:
 1. informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania, nie dłużej niż 1 miesiąc;
 2. w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
 3. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka;
 4. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
 5. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata;
 6. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

Państwa aktywność związana z korzystaniem zfanpage'a nie jest archiwizowana przez Administratora poza serwisem Facebook.

 1. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Przysługuje Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage'a, pozostawiania komentarzy lub wysłania wiadomości przez Messenger.

Wójt gminy zaprasza

<p>Paweł Mamrot</p>

Paweł Mamrot

Urząd Gminy w Aleksandrowie

Aleksandrów 39B
26-337  Aleksandrów
tel. (0-44) 756 00 27
fax. (0-44) 756 0014
e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.