Logo Gmina Aleksandrów

Organizacje Pożytku Publicznego

Obrazek dla art_778

Zarządzenie Nr 27/2018

Zarządzenie Nr 27/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 22 marca 2018r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego.

Dokument do pobrania tutaj >>

więcej
Obrazek dla art_777

Zarządzenie Nr 25/2018

Zarządzenie Nr 25/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 15 marca 2018r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2018 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

więcej
Obrazek dla art_776

Zarządzenie Nr 23/2018

Zarządzenie Nr 23/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 12 marca 2018r.


w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otartym konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

więcej
Obrazek dla art_774

Zarządzenie Nr 18/2018

Zarządzenie Nr 18/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 1 marca 2018r.


w sprawie: udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

więcej
Obrazek dla art_773

Zarządzenie Nr 17/2018

Zarządzenie Nr 17/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 1 marca 2018r.


w sprawie: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2018 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

więcej

Zarządzenie Nr 10/2018

Zarządzenie Nr 10/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 lutego 2018r.


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

więcej

Zarządzenie Nr 9/2018

Zarządzenie Nr 9/2018
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 lutego 2018r.


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2018 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

więcej

Zarządzenie Nr 26/2017

Zarządzenie Nr 26/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 14 kwietnia 2017r.

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

więcej

Zarządzenie Nr 24/2017

Zarządzenie Nr 24/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 5 kwietnia 2017r.

 


w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

 

więcej

Zarządzenie Nr 20/2017

Zarządzenie Nr 20/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 21 marca 2017r.


w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

 

więcej

Zarządzenia Nr 19/2017

Zarządzenie Nr 19/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 marca 2017r.


w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

 

więcej

Zarządzenie Nr 17/2017

Zarządzenie Nr 17/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 16 marca 2017r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

 

więcej

Zarządzenie Nr 16/2017

Zarządzenie Nr 16/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 10 marca 2017r.


w sprawie powołania Komisji Konkursowej od zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

 

więcej

Zarządzenie Nr 15/2017

Zarządzenie Nr 15/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 02 marca 2017r.


w sprawie udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dokument do pobrania tutaj >>

 

więcej

Zarządzenie Nr 14/2017

Zarządzenie Nr 14/2017
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 02 marca 2017r.


zmieniające zarządzenie nr 7/2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

więcej

Zarządzenie Nr 13/2017

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

więcej

Zarządzenie Nr 8/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

więcej

Zarządzenie Nr 7/2017

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

więcej

Zarządzenie Nr 15/2016

Zarządzenie Nr 15/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 26 lutego 2016r.


w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2016r na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

więcej

Zarządzenie Nr 14/2016

Zarządzenie Nr 14/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 26 lutego 2016r.


w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

więcej

Zarządzenie Nr 12/2016

Zarządzenie Nr 12/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 5 lutego 2016r.


w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2016 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

 

więcej

Zarządzenie Nr 11/2016

Zarządzenie Nr 11/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 5 lutego 2016r.


w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

 

więcej

Zarządzenie Nr 9/2016

Zarządzenie Nr 9/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 22 stycznia 2016r.


w sprawie: udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w pracach komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2016 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

więcej

Zarządzenie Nr 7/2016

Zarządzenie Nr 7/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 stycznia 2016r.


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechnienia kultury fizycznej w 2016 roku na terenie Gminy Aleksandrów we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art, 3 ust 3 ustway z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dokument do pobrania tutaj >>

 

więcej

Zarządzenie Nr 6/2016

Zarządzenie Nr 6/2016
Wójta Gminy Aleksandrów
z dnia 18 stycznia 2016r.


w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2016 roku na terenie Gminy Aleksandrów.

Dokument do pobrania tutaj >>

 

więcej

Zarządzenie Nr 11/2015

Zarządzenie Nr 11/2015Wójta Gminy Aleksandrówz dnia 26 lutego 2015r.w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu w 2015 roku na terenie Gminy AleksandrówDokument do pobrania poniżej:

więcej

Wójt gminy zaprasza

<p>Paweł Mamrot</p>

Paweł Mamrot

Urząd Gminy w Aleksandrowie

Aleksandrów 39B
26-337  Aleksandrów
tel. (0-44) 756 00 27
fax. (0-44) 756 0014
e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.