Logo Gmina Aleksandrów

News

News zdjęcie id 108

Realizacja projektu edukacyjnego w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie

08.07.2015

W roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie realizowany był projekt edukacyjny pod nazwą „Specjalnie dla Nas!” - wdrożenie programu rozwojowego wspierającego specjalne potrzeby edukacyjne i preorientację zawodową uczniów w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Aleksandrowie w woj. łódzkim”. Projekt powstał w wyniku współpracy Gminy Aleksandrów ze Stowarzyszeniem  Inicjatywa Rozsądnych Polaków z siedzibą w Łodzi i był finansowany ze środków POKL w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. W projekcie uczestniczyło 55 uczniów z klas I – VI. Działania projektowe koncentrowały się na 2 obszarach:  wspierania uczniów zdolnych oraz na pomocy w nauce uczniom z trudnościami. W ramach pierwszego obszaru w szkole odbywały się: warsztaty kreatywności mające na celu zachęcanie do twórczego myślenia i działania; warsztaty pracy twórczej polegające na rozwijaniu zdolności manualnych i kreatywności poprzez zajęcia ze scrapbookingu, tworzenia collage, witraży, rzeźb, charakteryzacji teatralnej itp.; warsztaty wspierania uzdolnień poszerzające zagadnienia podstawy programowej, rozwijające kompetencje przyrodniczo – matematyczne, informatyczne i humanistyczne; warsztaty językowe wspomagające rozwój kompetencji porozumiewania się w języku angielskim. Z kolei w ramach drugiego obszaru zorganizowane zostały: warsztaty uczenia się stymulujące podstawowe funkcje poznawcze, tj. uwagę, pamięć, koncentrację, myślenie, rozwijające zdolności korzystania z różnych źródeł informacji, zachęcające do zgłębiania interesujących zjawisk, pokonywania przeszkód w zdobywaniu wiedzy; warsztaty komunikacji językowej pomagające w poprawnym wysławianiu się, wyrażaniu myśli, budowaniu dłuższych wypowiedzi oraz warsztaty wyrównawcze z zakresu nauk przyrodniczo – matematycznych, informatycznych i humanistycznych, które bazując na ćwiczeniach usprawniających pracę umysłową, miały na celu niwelowanie zaległości.

Pracę na dodatkowych zajęciach uatrakcyjniały przekazane szkole nowoczesne pomoce dydaktyczne, takie jak: tablica interaktywna, laptop, projektor, przyrządy magnetyczne, gry dydaktyczne, materiały plastyczne oraz indywidualne (interaktywne) narzędzia planowania rozwoju edukacyjnego służące diagnozowaniu potrzeb edukacyjnych. Dzięki temu uczniowie bardziej chętnie i z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w zajęciach projektowych. Efektem końcowym projektu był wyjazd edukacyjny do Warszawy – do Centrum Nauki Kopernik oraz Planetarium. Uczniowie zwiedzili również Stadion Narodowy.

Była to kolejna, bardzo cenna inicjatywa realizowana na terenie gminy Aleksandrów w oparciu o środki pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wójt gminy zaprasza

<p>Paweł Mamrot</p>

Paweł Mamrot

Urząd Gminy w Aleksandrowie

Aleksandrów 39B
26-337  Aleksandrów
tel. (0-44) 756 00 27
fax. (0-44) 756 0014
e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.