Logo Gmina Aleksandrów

News

News zdjęcie id 1170

Raport o stanie gminy - zgłoszenia mieszkańców do debaty nad raportem

08.07.2020

Wójt Gminy Aleksandrów informuje, że zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w dniu 29 maja 2020 r. został przedstawiony Radzie Gminy Aleksandrów raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie mogą również zabrać głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie powinno być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy. W zgłoszeniu musi zostać podane imię i nazwisko oraz adres zamieszkania zgłaszającego. Adres zamieszkania jest istotny z uwagi na to, że w debacie mogą brać udział tylko mieszkańcy gminy. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.
 
Pisemne zgłoszenia wraz z listami zawierającymi co najmniej 20 podpisów mieszkańców należy składać do dnia 14 lipca 2020 r. włącznie do godziny 16.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Aleksandrów- pokój nr 8.

Formularz Raportu do pobrania tutaj >>

Wójt gminy zaprasza

<p>Paweł Mamrot</p>

Paweł Mamrot

Urząd Gminy w Aleksandrowie

Aleksandrów 39B
26-337  Aleksandrów
tel. (0-44) 756 00 27
fax. (0-44) 756 0014
e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.