Logo Gmina Aleksandrów

News

News zdjęcie id 1423

Opłaty za odpady komunalne od lipca 2021 roku pozostają bez zmian

10.06.2021

Gmina Aleksandrów informuje, że od dnia 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy nie uleg zmianie i przedstawiają się następująco:

 

Wysokość
miesięcznej opłaty
w przypadku posiadania kompostownika

Wysokość
miesięcznej opłaty
w przypadku nie posiadania kompostownika

Wysokość miesięcznej opłaty w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów

18 zł/ osobę

19 zł/ osobę

38 zł/ osobę


 

W związku z powyższym Urząd Gminy w Aleksandrowie nie będzie dostarczał mieszkańcom zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Również bez zmian pozostają terminy uiszczania wpłat . Płatność następuje bez wezwania co dwa miesiące do dnia:

 

  • do 15 marca za styczeń i luty,

  • do 15 maja za marzec i kwiecień,

  • do 15 lipca za maj i czerwiec,

  • do 15 września za lipiec i sierpień,

  • do 15 listopada za wrzesień i październik,

  • do 15 grudnia za listopad i grudzień

     

na rachunek bankowy: Gmina Aleksandrów –
Nr 53 8973 0003 0020 0410 5369 0027, w tytule podając adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne lub w kasie Urzędu Gminy Aleksandrów albo w drodze inkasa u sołtysów.

Ponadto informujemy, że właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta gminy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątkiem od tej reguły jest przypadek, w którym właściciel nieruchomości składa deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

Wójt gminy zaprasza

<p>Paweł Mamrot</p>

Paweł Mamrot

Urząd Gminy w Aleksandrowie

Aleksandrów 39B
26-337  Aleksandrów
tel. (0-44) 756 00 27
fax. (0-44) 756 0014
e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.