Logo Gmina Aleksandrów

News

News zdjęcie id 388

Fundusze Europejskie Program Regionalny - informacje o realizowanym projekcie

11.04.2017

 

Tytuł „ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U UCZNIÓW Z TERENU GMINY ALEKSANDRÓW”
 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Projekt pn. „ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH U UCZNIÓW Z TERENU GMINY ALEKSANDRÓW”  został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka, jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne. Wartość projektu ogółem wynosi 243956,25zł, w tym kwota dofinansowania 226879,25zł., wkład własny 17077,00zł.
Projektem objęte zostały szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa w Dąbrowie nad Czarną i Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie.
 Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są :

  • uczniowie szkół podstawowych
  • nauczyciele,
  • szkoły i placówki oświatowe.

W ramach projektu uczniowie będą kształtować i rozwijać swoje kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy, jak również kompetencje cyfrowe. W szkołach uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach wyrównawczych: z języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości, jak również w zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe z języka angielskiego, matematyki, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych.  Opieką objęci zostaną uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które w procesie rozwoju dzieci i młodzieży wynikają z: zaburzeń rozwojowych, obniżonych możliwości intelektualnych, trudności w uczeniu się, w tym niepowodzeń edukacyjnych. Uczniowie uzdolnieni będą rozwijać swoje zainteresowania na zajęciach dodatkowych. W ramach projektu doposażone zostaną pracownie szkolne. Szkoły objęte wsparciem będą korzystały z technologii informacyjno-komunikacyjnych w ramach zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi TIK niezbędnych do realizacji programów nauczania. Wsparciem objęci zostaną również nauczyciele, którzy w ramach projektu będą doskonalić swoje umiejętności i kompetencje zawodowe w zakresie wykorzystania na różnych przedmiotach narzędzi TIK zakupionych do szkół.
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności uczenia się u 96 uczniów z gminy Aleksandrów, doskonalenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli  w zakresie wykorzystania na różnych przedmiotach narzędzi TIK zakupionych do szkół w ramach kursów i szkoleń prowadzonych w ramach projektu. Osiągnięcie założonych wskaźników, wpisujących się w realizację celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego wpłynie na jakość edukacji, w zakresie kształcenia ogólnego w gminie Aleksandrów, a jednocześnie przyczyni się w znacznym stopniu do osiągnięcia wskaźników planowanych przez IOK w bieżącym konkursie, a tym samym w całym poddziałaniu RPO WŁ.

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

<p>Paweł Mamrot</p>

Paweł Mamrot

Urząd Gminy w Aleksandrowie

Aleksandrów 39B
26-337  Aleksandrów
tel. (0-44) 756 00 27
fax. (0-44) 756 0014
e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.