Logo Gmina Aleksandrów

News

News zdjęcie id 725

INFORMACJA w sprawie przyjmowania wniosków na POPŻ

20.09.2018

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie informuje, że trwa rekrutacja osób do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, który realizowany będzie w roku 2018-2019. Do Pomocy zakwalifikowane zostaną osoby, które spełniają łącznie zarówno kryterium dochodowe, jak i przesłanki wymienione w ustawie o pomocy społecznej, takie jak:

 •     ubóstwo;
 •     bezdomność;
 •     niepełnosprawność;
 •     potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności
 •     inne

Ostateczna kwalifikacja osób należeć będzie do pracowników pomocy społecznej po ocenie czy osoba bądź rodzina nie jest w stanie zaspokoić potrzeb z posiadanych własnych zasobów, pomoc przysługuje osobom najbardziej potrzebującym. Kwota kryterium dochodowego wynosi: 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1056 zł dla osoby
w rodzinie.
Na dochody rodziny składają się m.in.

 •     wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 •     wynagrodzenia za pracę dorywczą,
 •     świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,
 •     renty,
 •     emerytury,
 •     alimenty,
 •     odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
 •     zasiłki dla bezrobotnych,
 •     dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 •     dochody z gospodarstwa rolnego (przyjmuje się że 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł),
 •     świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
 •     dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy).

Osoby zainteresowane spełniające powyższe kryteria dochodowe i przesłanki mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie (pokój nr 4 i 10) w celu złożenia wniosku do weryfikacji.

Wójt gminy zaprasza

<p>Paweł Mamrot</p>

Paweł Mamrot

Urząd Gminy w Aleksandrowie

Aleksandrów 39B
26-337  Aleksandrów
tel. (0-44) 756 00 27
fax. (0-44) 756 0014
e-mail: ug@gmina-aleksandrow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.